AVLYST Ny debatt

bookmark

Homo(fob)-propaganda?

torsdag 25. september 2014, kl. 19:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

ARRANGEMENTET ER DESSVERRE AVLYST

Mange afrikanske land har lover som rammer seksuelle minoriteter hardt. Sist ute var Uganda, der president Yoweri Museveni undertegnet en lov som gjør at homofile nå risikerer livsvarig fengsel. Kristendommen brukes som argument, og konservative amerikanske kristne anklages for å ha vært med på å påvirke den strenge lovgivningen. Hva med norske kristne misjonærer, følger de offisiell norsk politikk på dette området?

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med Humanistisk Ungdom.