AVLYST Samfunnsfagbøker i skolen

bookmark

Er livssynsnøytralitet mulig?

torsdag 10. april 2014, kl. 18:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Tankesmien Skaperkraft

Inngang: Gratis

ARRANGEMENTET ER DESSVERRE AVLYST

Etter Stålsett-utvalgets rapport «Det livssynsåpne samfunn» spør vi hvordan religionens plass i samfunnet formidles gjennom de to mest brukte samfunnsfagsverkene på ungdomstrinnet. Er bøkene livssynsnøytrale – og i hvilken grad er dette mulig eller ønskelig? Velkommen til spennende paneldebatt!