AVLYST Traineeordningen i Oslo

bookmark

Funksjonsnedsettelser i arbeidslivet

torsdag 19. november 2015, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo kommune

Inngang: Gratis

ARRANGEMENTET ER DESSVERRE AVLYST

Velkommen til erfaringsseminar om Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune. Prosjektet startet i januar 2014. Vi belyser hvordan situasjonen er for funksjonshemmede i arbeidslivet.

PROGRAM
kl. 9.00  
Velkommen
. Status traineeordningen. Prosjektleder Siri Koch-Larsen
«Fremtidens arbeidsmarked – er det plass for alle?» Geir Lippestad, advokat
«Erfaringer fra en trainee» Marit Reitan Bø er kommunikasjonsrådgiver i oslo kommune. Hun forteller om sine erfaringer og hvilke utfordringer hun har møtt som følge av en kronisk øyesykdom.

Pause

«Hvorfor mentorordning? Erfaringene etter ett år med opplæring og veiledning av mentorer og traineer» Aud Fadnes, seniorkonsulent i Utviklings- og kompetanseetaten, ansvarlig for opplæring og veiledning av mentorer.
«Er traineene annerledes enn andre medarbeidere? Refleksjoner etter nesten ett år som mentor og kollega». Grete Ringnes, HR rådgiver i Omsorgsbygg Oslo KF.
«Hvordan har mennesker med funksjonsnedsettelser det i arbeidsmarkedet i dag?» Eli Knøsen, forfatter og seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet

kl. 12.00  
Avslutning

Lokalet er tilgjengelig for bevegelseshemmede, det er teleslynge i rommet og det kommer tegnspråktolk. Det vil bli servert kaffe, te og enkel mat fra klokken 08.45. Tilgjengelig for bevegelseshemmede, tegnspråktolk og teleslynge.

Spørsmål? Kontakt Siri Koch-Larsen på 41041310 eller e-post siri.koch-larsen@byr.oslo.kommune.no

Påmelding her, «Førstemann til mølla»-prinsipp frem til det er fulltegnet.