Avvik i strafferetten: Hvordan reagere mot de syke og/eller onde?

bookmark

Åpent debattmøte

onsdag 7. desember 2011, kl. 18:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Den Norske Kriminalistforening

Inngang: Billett

Fra tid til annen skjer det avvikende forbrytelser som skiller seg ut som særlig gruoppvekkende. I slike saker kan ulike sider ved våre tilvendte forestillinger om strafferetten bli satt under press – både hva gjelder ansvarslæren, reaksjonslæren og fullbyrdelseslæren. På samme måte kan systemet bli utfordret av at helt ordinær kriminalitet blir begått av avvikende lovbrytere; diagnostisert som psykotiske, men med tradisjonell kriminell atferd. Hvordan bør strafferettssystemet avveie de ulike hensyn – til behandling, samfunnsbeskyttelse og rettferdig gjengjeldelse?
– Bør reglene om tilregnelighet endres?
– Bør utilregnelige kriminelle som er plagsomme, men ikke direkte farlige, kunne straffes eller frihetsberøves på annen måte?
– Vil vårt såkalte medisinske prinsipp for vurdering av strafferettslig tilregnelighet tåle at omfattende, gruoppvekkende handlinger, begått av en psykotisk person, får gå ustraffet?

Innledere
Randi Rosenqvist
Aslak Syse

Møtet er gratis og åpent for alle, og søkes godkjent som etterutdanning for advokater. Nærmere opplysninger om foreningen og møtet kan rettes til tandberg.anette@gmail.com