Bærekraftdidaktikk på agendaen 1

Bærekraftdidaktikk på agendaen

bookmark

Lansering av antologi og temanummer

torsdag 10. oktober 2019, kl. 17:30 til kl. 20:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Forskergruppen COSER, UiO, Fagbokforlaget og Tidsskriftet Acta Didactica Norge

Inngang: Gratis med påmelding

Vi har gleden av å invitere til lanseringen av to nye publikasjoner om bærekraftdidaktikk: Acta Didactica Norge sitt temanummer Utdanning og bærekraft og forskningsantologien Bærekraftdidaktikk, utgitt av Fagbokforlaget.

Bærekraftig utvikling er blitt et nøkkelbegrep i samfunnsdebatten både lokalt, nasjonalt og globalt. Bakgrunnen er en verden preget av økologisk krise, global oppvarming og sosiale forskjeller. Utfordringen er å endre innarbeidede praksiser, institusjoner og tankemønstre som truer livet på kloden. Nå blir bærekraftig utvikling prioritert som et tverrfaglig tema i fagfornyelsen av norsk skole.

Dette er den aktuelle konteksten for disse utgivelsene som utforsker konsekvenser for skole og utdanning. Både temanummer og antologi gjenspeiler bredden og variasjonen innenfor forskningsfeltet og bidrar til å utvikle og utvide bærekraftdidaktikken i Norge.

Under lanseringen presenteres en rekke ulike innganger til bærekraftdidaktikk – fra matematikk, norsk, historie, musikk, engelsk og fremmedspråk og geografi. Vi vil også drøfte kritiske, fagovergripende perspektiver knyttet til tverrfaglighet, skolens samfunnsmandat og betydningen av bærekraftbevissthet. Astrid Sinnes, NMBU bidrar med en kommentar av forskningsantologien i lys av norsk og internasjonal forskning på feltet.

Redaktører for temanummeret er Marianne Ødegaard, Elin Sæther og Ole Andreas Kvamme, alle ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Redaktører for forskningsantologien er Elin Sæther og Ole Andreas Kvamme.

 

Kl 17.30-18.00: Lett servering

Kl 18.00-20.00:  Faglig program

 

Åpning – Marianne Ødegaard, forskergruppen COSER, Hallvard Aamlid, forlagsredaktør  i Fagbokforlaget og Eva Thue Vold, redaktør for Acta Didactica Norge

 

Temanummeret utdanning og bærekraft, Acta Didactica Norge

Musikk og bærekraftundervisning: Edvin Østergard, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bærekraftbevissthet og handlingskompetanse: Majken Korsager og Eldri Scheie, Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo

 

Forskningsantologien bærekraftdidaktikk, Fagbokforlaget

Hva er bærekraftdidaktikk? Fagdidaktiske og fagovergripende perspektiver: Ole Andreas Kvamme, ILS, Universitetet i Oslo

Matematikk: Håvard Evang, ILS, Universitetet i Oslo

Norsk og skjønnlitteratur: Kari Anne Rødnes, ILS, Universitetet i Oslo

Historie: Karsten Korbøl, ILS, Universitetet i Oslo

Engelsk og fremmedspråk: Magne Dypedahl, Universitetet i Sørøst- Norge og Eva Thue Vold, ILS, Universitetet i Oslo

Geografi: Kari Beate Remmen, ILS, Universitetet i Oslo

 

Ekstern kommentar

Astrid Sinnes, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Programmet ledes av Elin Sæther, som, sammen med Marianne Ødegaard, leder forskergruppen COSER, Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo.