Bærekraftig havbruk

bookmark

Cermaqs bærekraftseminar 2013

tirsdag 7. mai 2013, kl. 08:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Cermaq

Inngang: Gratis

Cermaq inviterer til bærekraftseminar, og har har i år valgt å rette oppmerksomheten mot fôr; – hvordan skaffe nok viktige råvarer til en voksende oppdrettsnæring når beskatning av pelagisk fisk ikke kan økes vesentlig? Og hva betyr nye råvarer eller råvarekilder for kvaliteten på laksen og for forbrukernes etterspørsel etter laks?

Møt kunnskapsrike foredragsholdere, og delta i dialogen om utfordringer, forventninger og løsninger for et bærekraftig havbruk. For mer informasjon og påmelding se her

Program:
8.00 Frokost serveres

8.30 Velkommen
Ordstyrer Andreas Viestad, gründer og matkjenner

8.35 Hvordan kan Cermaq være en pådriver for en mer bærekraftig verdikjede?
Jon Hindar, konsernsjef Cermaq

8.50 Havet — 70 prosent av jordoverflaten, men lite effektiv produksjon av mat?
Yngvar Olsen, professor NTNU

9.10 Hvordan sikre bærekraftig bruk av havets ressurser – og mat til en voksende befolkning – uten å forbruke kloden
Nina Jensen, leder i WWF Norge

9.30 Vekst forutsetter bedre bruk av havets ressurser – vi må bruke hele fangsten
Einar Wathne, COO Feed Cermaq

9.45 Norge 2030 – en politikk som sikrer effektiv bruk av våre marine ressurser i verdens fremste sjømatnasjon
Fiskeri- og Kystdepartementet

10.00 Pause

10.20 Hva ønsker forbrukerne å vite om laks og fiskefôr?
Per Roskifte, konserndirektør Norgesgruppen

10.40 Cermaqs bærekraftsresultater
Einar Wathne og Geir Molvik (COO Feed og COO Farming Cermaq)

11.00 Hvordan påvirker fôret hvor sunn laksen er?
Ingvild Eide Graff, forskningsdirektør NIFES

11.15 Debatt, foredragsholdere og sal

11.55 Avslutning