Bærekraftige matsystemer: Hvordan kan norsk matpolitikk fremme FNs bærekraftsmål? 1Foto: Tuan Anh Tran/Unsplash

Bærekraftige matsystemer:

bookmark

Hvordan kan norsk matpolitikk fremme FNs bærekraftsmål?

torsdag 19. november 2020, kl. 12:00 til kl. 13:00 – Avlyst

Avlyst grunnet nye smitteverntiltak.

Sal: Nedjma (3. et) og Digitalt

Arrangør: Forum for utvikling og miljø

Inngang: Gratis

Mat står i sentrum av bærekraftsmålene. Hvordan maten produseres, distribueres og forbrukes påvirker ikke bare tilgangen til mat og folkehelsen, men også klimaet og naturen. Nærmere en milliard mennesker vil lide av sult og underernæring innen utgangen av 2020.

Klimaendringer, sykdom og naturødeleggelser kan på sikt også true norsk matsikkerhet. Det norske matsystemet henger sammen med det internasjonale og påvirker flere av bærekraftsmålene. Det er derfor viktig at også vårt matsystem er bærekraftig. Hvordan skal vi få det til?

Til våren får Norge sin første nasjonale handlingsplan for bærekraftsmålene. For å mobilisere hele landet til en felles innsats for bærekraftsmålene, inviterer bærekraftsminister Nikolai Astrup og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein til digital bærekraftskonferanse. Konferansen blir etterfulgt av en webinarrekke som dette arrangementet er en del av.

Vi har invitert aktører fra politikk, akademia, næringsliv og sivilsamfunn for å diskutere hvordan norsk matpolitikk kan bidra til å nå bærekraftsmålene.

Program
Innledning ved Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i ForUM
Hva er bærekraftige matsystemer og hvordan er dette koblet til de ulike bærekraftsmålene?

Innlegg ved Olaug Bollestad, landbruks- og matminister (ikke bekreftet)

Innlegg ved Hanne Møller, seniorforsker, NORSUS
Utfordringer knyttet til å jobbe med bærekraft i matsystemene på tvers av landegrenser.

Panel
Hvordan kan norsk matpolitikk kan bidra til å nå bærekraftsmålene?
Deltagere:
Olaug Bollestad, landbruks- og matminister (ikke bekreftet)
Hanne Møller, seniorforsker, NORSUS
Knut Andreas Lid, programsjef, Caritas Norge
Alvhild Hedstein, direktør for bærekraft og innovasjon, BAMA

Spørsmål fra publikum