Bærekraftsmålene og barn i Norge – en statusrapport

bookmark

onsdag 15. februar 2017, kl. 09:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Unicef

Inngang: Billett

Hvordan kan staten sikre at bærekraftsmålene blir oppfylt for barn i Norge? Hva fungerer i dag – og hva er sentrale utfordringer for det gjenstående arbeidet? UNICEF Norge har i samarbeid med NOVA sett på datagrunnlaget vi har i Norge knyttet til barns psykisk helse, vold og overgrep, barnefattigdom og kommunale tiltak. Rapporten er første ledd i UNICEF Norges arbeid for å sikre mer fokus på gjennomføring av bærekraftsmålene her hjemme. På lanseringen utfordrer vi regjeringen på veien videre.

PROGRAM

 • Velkommen
 • Introduksjon – hvordan jobber regjeringen?
  Solveig Horne, Barne- og likestillingsminister
 • Presentasjon av rapportfunnene
  Lars Bjarne Kristofersen, Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kommentarer til rapportfunnene
  Benjamin Endre Larsen, byrådssekretær i Oslo kommune
  Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge
 • Spørsmål og diskusjon
 • Avslutning

Møteleder:
Tonje Gundersen, forskningsleder Barndom, familie og barnevernsforskning ved NOVA

UNICEF Norway’s research report will be available in English

Registrering (ekstern link)

Les mer om FNs bærekraftsmål her