Barn i forskning – etiske dimensjoner

bookmark

Forskningsetisk frokost

torsdag 12. desember 2013, kl. 08:30

Sal: Nedjma

Arrangør: De nasjonale forskningsetiske komiteene

Inngang: Gratis

Hvilke etiske hensyn er nødvendige for å sikre at barn blir forsvarlig behandlet i forskning?

Frokostmøtet markerer utgivelsen av antologien Barn i forskning – etiske dimensjoner utgitt av De nasjonale forskningsetiske komiteene. Her belyses et bredt spekter av hensyn og tilpasninger som kreves når barn skal delta i forskning. Når kan barn samtykke til å delta i forskning uten at foreldrene informeres? Er noen temaer for sensitive å spørre barn og unge om? Er det akseptabelt at barn i forskning utsettes for risiko for skade? Gratis eksemplarer av boken vil bli delt ut på møtet.

Program:
• Velkommen ved Helene Ingierd, sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
• Forskning på barns bruk av Internett: Metodiske og etiske utfordringer. Elisabeth Staksrud, førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
• Genetisk forskning på barn. Arvid Heiberg, tidligere overlege og professor ved avdeling for medisinsk genetikk, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
• Kommentar ved Arne Tostensen, seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt, Bergen

Frokost serveres fra 8.15. Meld deg på her innen 11.desember.