Barn og språk

bookmark

Grunnlaget for god språkmestring legges tidlig

lørdag 16. april 2016, kl. 12:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Riksmålsforbundet

Inngang: Gratis

Språket er vårt viktigste kulturelle kjennetegn, og gode språklige ferdigheter et avgjørende utgangspunkt for å lykkes i samfunnet.
Hvordan kan barnehager, skoler og foreldre legge til rette for tilegnelse av et rikt og nyansert språk fra tidlig alder? På hvilken måte kan medier og litteratur brukes til formålet?

Åpent seminar om barn og språk for både leg og lærd: en høyskolelektor, Foreningen Norden, medierepresentanter vil innlede. Kulturelle innslag ved Lars Lillo-Stenberg og Vilde Bjerke.
 

PROGRAM

Kl. 12.00 Formann i Riksmålsforbundet Trond Vernegg ønsker velkommen

– Barn og metaforer v/ Tordis Irene Fosse, HiOA
– Språket i NRK Super v/ Ingrid Hafstad
– Internordisk språkforståelse hos barn v/ Heidi Lønne Grønseth, Foreningen Norden

Kl. 13.10 Enkel servering

Vilde Bjerke deklamerer barneregler
– Hvordan utvikle leselyst og engasjement hos barn? v/ Troels Posselt, Foreningen !les

Kl. 14.00 Lars Lillo Stenberg synger barnesanger

– Barn og flerspråklighet, Utfordringer og muligheter v/ professor Hanne Gram Simonsen, UiO
– Utdrag fra barneboken «Don Fridtjof» v/ forfatter og skuespiller
  Anna Bache-Wiig

 

Riksmålsforbundet arbeider for å fremme god språkbruk hos alle, og vi ønsker å stimulere språklig interesse og bevissthet i hele befolkningen. Med aktivitetene våre ønsker vi å engasjere alminnelige språkbrukere. 

Velkommen til et lærerikt seminar med variert og aktuelt innhold for alle som er interessert i språkets betydning for barn: lærere og førskolelærere, foreldre, besteforeldre og studenter.

 

Påmelding på tlf. 22 60 88 59 eller ordet@riksmalsforbundet.no.Følg Riksmålsforbundets aktiviteter på www.riksmalsforbundet.no