Hva bør du vite om psykopati?Bilde/illustrasjon: Maybrit Bo

Barn og ungdom med spiseforstyrrelser

bookmark

Familier som hjelper familier

mandag 8. juni 2020, kl. 17:00 til kl. 19:00 – Avlyst

Arrangementet er dessverre avlyst grunnet korona-epidemien.

Sal: Nedjma

Arrangør: Oslo universitetssykehus

Inngang: Avlyst

Klinikk psykisk helse og avhengighet ønsker velkommen til vårens siste temakveld for pasienter, pårørende og andre interesserte på Litteraturhuset, mandag 8. juni.

Anne Lise Kvakland og Jeanette Skjønhaug, spesialsykepleiere og familieterapeuter ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP), Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus skal snakke om barn og ungdom med spiseforstyrrelser og familier som hjelper familier.

Spiseforstyrrelse er en alvorlig psykisk lidelse som oftest oppstår i ungdomstiden. Ungdommene som kommer til flerfamilieterapi har diagnosen anoreksi eller bulimi. I behandling av disse pasientene er den anbefalte metoden ‘Familiebasert behandling’, som setter foreldrene til å støtte barnet sitt til å bli frisk. Flerfamilieterapi bygger på prinsippene i denne behandlingen. På Regional seksjon for spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus har denne metoden vært i bruk for barn og ungdom med spiseforstyrrelser siden 2007. Vi vil snakke om hvordan behandlingen er lagt opp og vise hvordan familier hjelper hverandre til å komme seg ut av spiseforstyrrelsen.

Flerfamilieterapi er utviklet fra grunntanken om at familier hjelper familier. Vi som jobber med  denne behandlingsformen tenker at foreldre og søsken er en ressurs i behandlingen og det er de som kjenner den som er rammet av spiseforstyrrelsen best. Det er ønskelig at hele familien får støtte til å finne tilbake til egen styrke slik at behandlingen kan skje hjemme. Gjennom å møte andre familier som strever med det samme, kan familiene få hjelp til å se seg selv utenfra og komme frem til nye måter å håndtere sykdommen på.

En familie som har deltatt i flerfamilieterapi skal snakke om hvordan det var å være med og hvordan de kom seg ut av spiseforstyrrelsen.

Temakveldene er gratis, ingen påmelding.

Les mer om arrangementet her. Ved spørsmål, ta kontakt med Vigdis Jacobsen Rehn, tlf. 480 16 286 eller på mail: vigdis.jacobsen.rehn@ous-hf.no. Se oversikt over vårens temakvelder her.

Vi gjør oppmerksom på at det vil være begrenset antall plasser, så “førstemann til mølla”-prinsippet vil gjelde!

Velkommen.