Barn og unges bruk av skjerm, sosiale medier og mental helse

Åpent fagmøte

bookmark

Barn og unges bruk av skjerm og sosiale medier og mentale helse

mandag 14. november 2022, kl. 14:00 til kl. 15:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Folkehelseinstituttet

Inngang: Gratis - Ingen påmelding

Medier og mental helse

Unge mennesker bruker sosiale medier på en helt annen måte enn foreldregenerasjonen. Dette kan skape mye usikkerhet og tvil. På den ene siden vet vi ikke hva det betyr og medfører. På den andre siden kommer det stadige sensasjonsoppslag i mediene om både omfanget av bruk og negative konsekvenser av bruken. Finnes det forskning som kan opplyse denne usikkerheten og denne debatten? I dette møtet skal vi presentere både faglige bekymringer og forskningsbasert kunnskap på området.

Program

  • Jørgen G. Bramness (FHI): Åpning
  • Geir Scott Brunborg (FHI): Hva sier Mitt liv-studien om unges bruk av sosiale medier, og hvordan det henger sammen med alkoholbruk og mental helse?
  • Erling Rognli (Avdeling for barn og unges psykiske helsevern, Akershus universitetssykehus): En klinikers blikk: Regulering av sosiale medier er nødvendig. For folkehelsens skyld.
  • Jens Skogen (FHI): Ungdom og sosiale medier – er det virkelig grunn til bekymring?
  • Ellen Margrethe Carlsen (Helsedirektoratet): Myndighetenes bekymringer, anbefalinger og satsninger
  • Åpent for spørsmål og diskusjon