Barn og unges digital kompetanseFoto: AdobeStock

Barn og unges digitale kompetanse

bookmark

Nytt fra forskningen på digitale kompetanse

torsdag 25. november 2021, kl. 08:30 til kl. 14:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Inngang: Gratis - Påmelding kreves

Seminar om digital kompetanse i regi av Digiskills og det nasjonale FoU-nettverket for barn og medier.

Foreløpig program

08.30-09.00: Kaffe

09.00-09.10: Åpning og introduksjon ved Professor Elisabeth Staksrud

 

Del 1: Hva er digital kompetanse?

09.10 – 09.50 «Digital kompetanse i barn og unges digitale liv» Professor Ola Erstad, Institutt for pedagogikk, UiO

09.50 – 10.30 «Research about European children and young people’s digital skills»  Postdoctoral researcher Davide Cino, Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milan

10.30 – 10.45 Kaffepause

 

Del 2: Digitalt medborgerskap og sårbarhet

10.45 -11.00 «Å undersøke digital kompetanse blant sårbare barn i Norge» Postdoktor Reidar Schei Jessen, Psykologisk Institutt, UiO

11.00 – 11.30 «Digital danning og medborgerskap» Førsteamanuensis Daniel Schofield, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

1130-1145 Spørsmål og svar

11.45 – 12.30 Lunsj

 

12.30-13.30 Del 3: Erfaringer fra praksis

13.30-14.00 Diskusjon og veien videre

14.00 Slutt