Barn og unges digitale utenforskap

Barn og unges digitale utenforskap

bookmark

Åpent seminar om ny forskning

tirsdag 14. juni 2022, kl. 08:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Inngang: Gratis - Påmelding

Norske og internasjonale forskere fra en rekke fagdisipliner presenterer sine funn fra forskning knyttet til temaet digitalt utenforskap. Det legges opp til kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom forskere, politikere og andre beslutningstagere som jobber med digitalt utenforskap blant barn og unge i Norge.

Program

  • Barne- og familieminister Kjersti Toppe åpner arrangementet. Hun innleder om regjeringens Rett på nett-strategi som skal sikre barn og unge en trygg digital oppvekst og motarbeide digitalt utenforskap
  • Professor Eller Helsper fra London School of Economics forteller om hvordan sosial ulikhet gjenspeiles og forsterkes i den digitale verden. Det har hun skrevet om i boka The Digital Disconnect (2021).

Endelig program kommer