Barn på flukt

bookmark

Redd Barnas barnerettighetsseminar

onsdag 31. august 2016, kl. 08:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Redd barna

Inngang: Gratis

Tema for årets barnerettighetsseminar er barn på flukt. I den største humanitære katastrofen siden andre verdenskrig, er barn på flukt de aller mest sårbare. Det å være på flukt strider mot barns fundamentale behov for omsorg, stabilitet og beskyttelse. Det innebærer at alt man hadde er borte; hus og hjem, arbeid, venner, naboer, besteforeldre og for mange også foreldre og søsken. Noen av barna som har flyktet bor nå på asylmottak i våre lokalsamfunn og skal bosettes i våre kommuner. For at vi skal kunne ta imot barna på en god måte og gi dem den omsorgen og beskyttelsen de har rett på, trenger vi kunnskap om hva de flykter fra og hva de har med seg.

Redd Barna ønsker med dette seminaret å gi kunnskap, avkrefte noen myter og bevisstgjøre oss alle på det ansvaret vi har for at disse barna skal få en god start i Norge.

I tillegg til fagpersoner vil vi få høre fra dem som vet aller best hva det vil si å være barn på flukt, nemlig barna selv. Vi har snakket med over 100 barn som nylig har flyktet til Norge, og på seminaret vil vi få høre noen av deres historier og tanker om det å være på flukt.

Seminaret er gratis og krever kun påmelding. Det serveres enkel lunsj. Meld deg på seminaret HER

 

PROGRAM

08.30 – 09.00:     Registrering og morgenkaffe    

09.00 – 09.05:     Velkommen ved Redd Barna

09.05 – 09.30:    UTDELING AV BARNERETTIGHETSPRISEN

Ved Sigrun Møgedal, nestleder Redd Barnas hovedstyre

 

09.30 –  11.40:    BARN PÅ FLUKT – BAKTEPPET

Innledning

Ved generalsekretær Tove Wang og en barneambassadør i Redd Barna

Knusing av mytene om den syriske flyktningkrisa

Ved Emil André Erstad

 

Pause

 

Hva er situasjonen for barn i Afghanistan og hva flykter de fra?

Ved Osaman Basir, Rädda Barnen Sverige

Rapportlansering: Hear it from the children – barn som har flyktet til Norge forteller

Ved Redd Barna 

 

11.40 – 13.40:     FLUKTEN

Flukten fra nærområdene til Europa – situasjonen for barn i Jordan, Libanon, Tyrkia og Hellas Ved Siri Elverland, rådgiver på beskyttelse i Flyktninghjelpen

 

Lunsj    

 

Psykologiske perspektiver på barn og familier på flukt – belastninger og muligheter

Ved Nora Sveaass, førsteamanuensis på Psykologisk Institutt UiO, medlem av FNs underkomité for forebygging av tortur og leder for menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening

 

13.40 – 15.20     LIVET I NORGE

Levekår for barn på mottak

Ved Berit Berg, Professor ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU

 

Pause

 

Hvorfor lykkes de så godt på Sjøvegan mottak?

Ved Marion F. Olsen, faglig ansvarlig på EM-avdelingen ved Sjøvegan mottak

Årets bosettingskommune om tilrettelegging for barn og unge

Ved Heidi Curwen, miljøterapeut i Flyktningtjenesten i Grimstad kommune

Om å flykte til Norge og finne sin plass

Ved Samir Taghizadeh, lærer i Oslo

 

15.20 – 15.30     Avslutning og vel hjem!

På seminaret vil vi få kunnskap om situasjonen barn flykter fra, om å være på flukt, og om livet i Norge. I tillegg vil vi høre historier fra barn som har flyktet til Norge. Følg med på Facebook for oppdatert informasjon om programmet se her