Barn på flukt

bookmark

Til barns beste?

fredag 4. mai 2012, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Støttegruppa for Yalda og Allan, NOAS, Antirasistisk senter, Norsk folkehjelp og Fagforbundet

Inngang: Gratis

Grasrotengasjementet er stort for de om lag 450 lengeværende barna på norske asylmottak. Stortingsmeldingen “Barn på flukt” skal komme før sommeren.
• Hva betyr “barns beste” i asylsaker?
• Hvordan ivaretas barns rettigheter i disse sakene?
• Hva skal skje med de lengeværende barna?

Konferansen vil belyse dagens situasjon for barn på flukt i Norge både juridisk, helsefaglig og politisk.

Barneminister Inga Marte Thorkildsen vil holde en appell i løpet av dagen.

 
PROGRAM
 
09.00 – Åpning v/ Jan Erik Vold                      
 
09.15 – Historien om de lengeværende barna: Hva handler dette om? Hvilke løsninger finnes? Ved Jon Ole Martinsen, NOAS
 
09.45 – Advokatforeningens prosedyregruppe og erfaringer fra saker med lengeværende barn. Ved Arild Humlen, leder av Advokatforeningens prosedyreutvalg
 
10.15 – Pause
 
10.25 – FNs barnekonvensjon – med særlig blikk på rettigheter for barn på flukt. Ved Elin Saga Kjørholt, Norsk senter for menneskerettigheter
 
10.55 – Et blikk på Barnekonvensjonen og Norge slik FNs barnekomité ser det. Ved Janne Raanes, Redd Barna
 
11.15 – Lengeværende barn og deres familier i mottak. Ved Per Bertelsen, mottaksleder Norsk Folkehjelp
 
11.30 – Lunsj              
 
12.15 – Marie Amelie leser fra boka Ulovlig norsk
 
12.25 – Grasroterfaringer og lokalt støttearbeid. Ved Bård A. Berg, Støttegruppa for Yalda og Allan
 
12.40 – Asylbarn og psykisk helse – betyr det noe? Ved Aina Vaage, overlege BUP Sandnes
 
13.05 – En stjålet barndom – om barns psykologiske utvikling og om traumatisering. Ved Karl Eldar Evang, psykolog
 
13.25 – Appell. Ved Odd-Haldgeir Larsen, Fagforbundets arbeidsutvalg
 
13.35 – Pause
 
13.45 – Paneldebatt med biskop Ingeborg Midttømme, Jon Ole Martinsen (NOAS), Åsmund Aukrust (nestleder AUF), Eirik Sivertsen (AP) og Aksel Hagen (SV). Ledet av Kari Helene Partapuoli (Antirasistisk senter).
 
 

Konferansen varer til kl. 15.00 og er åpen for alle. Velkommen!

Påmelding til stottegruppenyalda@gmail.com. For spørsmål om konferansen, kontakt Støttegruppen for Yalda og Allan ved Hanne Stenvaag (99 33 17 05) eller Ronja Trolie (95 07 52 56)

 

Arrangører: Støttegruppa for Yalda og AllanNOASAntirasistisk senterNorsk folkehjelp og Fagforbundet

Støtte fra: Redd barna, Norsk tjenestemannslag, Foreningen av 12. januar og AUF