Barn som pårørende

bookmark

Fagseminar og boklansering

torsdag 8. mars 2012, kl. 10:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: BarnsBeste og Abstrakt forlag

Inngang: Gratis

BarnetsBeste og Abstrakt forlag lanserer boka Barn som pårørende redigert av Bente Storm Mowatt Haugland, Borgunn Ytterhus og Kari Dyregrov

Program:
Borgunn Ytterhus: Når mor eller far har langvarige psykiske vansker
Bente S. Haugland: Rusavhengige foreldre – konsekvenser for barna
Kari Dyregrov: Når mor eller far får kreft
Marius H. Sørensen-Sjømæling: Vern av barn i risikoutsatte familier. Hvordan kan hjelpeapparatet skape tillit hos familier / barn i risikoutsatte familier?

Musikalske innslag med Siri Nilsen