Barnefattigdom i Norge

bookmark

Paneldebatt

torsdag 6. juni 2013, kl. 19:00

Sal: Skram

Arrangør: Tankesmien Skaperkraft

Inngang: Gratis

Tallet på fattige barn i Norge har økt drastisk de siste årene. Hva kan vi gjøre for å forbedre denne situasjonen i verdens rikeste land? Både for Bondevik 2-regjeringen og Jens Stoltenberg sine rød-grønne regjeringskonstellasjoner har kampen mot fattigdom i Norge stått høyt på agendaen. Likevel har tallet på fattige barn vokst drastisk de siste årene. En tilsynelatende enkel løsning på problemet kan være å høyne de økonomiske overføringene til fattige i landet vårt. Vi ønsker imidlertid også å tenke utover dette; hvordan kan sivilsamfunnet, i form av frivillige organisasjoner, lag og foreninger, skape tilbud og tiltak som kan redusere de negative konsekvensene av fattigdom for barna?

I panelet:
Sunniva Ørstavik, Likestillings- og diskrimineringsombud
Kosar Yacub, rådgiver og instruktør ved kurset “Innvandrerkvinners kompetanse” i Lillestrøm – et konsept hun selv har vært med å utvikle
Sissel Seim, Førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsfag (HiOA)
Inger Nygård, kommunikasjons- og markedssjef i KFUK-KFUM. Bakgrunn fra bl.a. Norges Røde Kors som regional representant i Øst-Afrika.

Ordstyrer: Svein Tore Bergestuen, kommunikasjonsdirektør i TVNorge

Program:
– Videoportrett om barnefattigdom (laget av filmstudenter på HiOA) –
Presentasjon av Skaperkraft-notat, ved politisk nestleder i KrFU, Emil André Erstad
– Innlegg og paneldebatt. Åpent for spørsmål mot slutten av debatten.