Barnevern og rettsikkerhet

bookmark

Ny lov, tvangsvedtak og rettssikkerhet

torsdag 19. september 2019, kl. 10:00 til fredag 20. september 2019, kl. 14:30

Sal: Skram

Arrangør: KIB Norge, Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern

Inngang: 1000,- for begge dager

Todagers seminar som vil gi en innføring i dagens barnevernsystem, med fokus på tvangsvedtak og rettssikkerhet, samt forslaget til ny barnevernlov. Bli med på å diskutere forslag til reform og endringer som vil styrke rettssikkerheten for barn og familier.

Program torsdag 19.september:
10.00 -10.10 Velkommen Innledning v/ styreleder i KIB, advokat Are Lövenörn Svendsen og psykologspesialist Einar Columbus Salvesen
10.10- 10.40 Advokat Fridtjof Piene Gundersen Styreleder i Stiftelsen Barnas rettigheter og partner i Barneadvokatene. «Kan en ny barnevernlov få norsk barnevern på rett kjøl?»
10.40 – 11.30 Professor Mons Oppedal Ny barnevernlov og barns rettsikkerhet
11.30 – 11.45 Pause
11.45 – 12.15 Psykolog Paal Rasmussen
Bruk av tilknytningsbegrepet – faglig grunnlag til ny barnevernlov. Tilknytning til besvær?
12.15 – 13.15 Lunsj
1315 – 14.00 Advokat Rikke Arnesen (med forbehold) ” Foreldre og barns rettsikkerhet i lys av Lobben-dommen fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen”
14.00 – 15.15 Kirsten Rytter sosionom og tidligere NAV-leder Bekymringsmeldinger; for mange og til bekymring – Hvem har ansvaret når det ikke er barnevernet som skal hjelpe?
14.15 – 14.30 Pause
14.30 – 15.15 Psykologspesialist Einar C. Salvesen Akuttvedtak og omplassering på feil grunnlag i enkeltsaker. Lite utvalgt av «ofre» belyser emnet i dialog med Salvesen.

Program fredag 20. september:
09.30 – 10.10 Riksrevisor Per-Kristian Foss Riksrevisjonens undersøkelser om barnevernet de siste 10 årene.
10.10 – 11.00 Journalist Asbjørn Øyhovden – TV2 Nyhetene Journalistikk om barnevernet – møte med et lukket system
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 11.45 Psykolog Paal Rasmussen Tilrettelagte avhør – for hvem? Vitnepsykologi og kriteriebasert innholdsanalyse brukt i dekonstruksjon av barnesamtaler på barnehusene.
11.45 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.00 Organisasjonen for barnevernsforeldre OBS, Merethe Løland Ny Barnevernslov – godt nok?
13.00 – 13.30 Advokat Are L. Svendsen, styreleder KIB «Rettslig prosess og rettsikkerhet i barnevernssaker»
13.30 – 14.30 Diskusjon og spørsmål med panel av foredragsholdere
Samtlige innledere er invitert til å delta i paneldebatten. (Meld ifra på forhånd om du har anledning til å stille i denne debatten)
Slutt kl. ca. 14.30

Påmelding gjøres ved å sende en epost til; post@kibnorge.no og innbetaling til Vipps på nr 95239190 (Mona Utheim, sekretær). Det er også mulig å få tilsendt faktura eller å betale ved døren.