Barns ni personlighetstyperFoto: Jon Petter Thorsen Aptum

Barns ni personlighetstyper

bookmark

Pedagogikken i Enneagrammet

onsdag 20. mars 2019, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Enneagramforeningen IEA Norge

Inngang: Billett

Priser: Ordinær 200,-Medlem 150,-

Camilla Maria Eftevaag deler av sine erfaringer om barn og barns personlighetstyper. Enneagrammet lærer oss om oss selv og om andre mennesker, så hvorfor ikke lære litt mer om barna rundt oss også?

Camilla: Som mor, coach, rådgiver og eier av private barnehager, har jeg i mange år savnet bøker om barnets følelser og hva de trenger i forhold til deres personlighet. Kald det gjerne et ”verktøy” som hjelper oss i vår hverdag og i vårt arbeid med å forstå, hjelpe og håndtere barna rundt oss. Derfor valgte jeg å skrive en bok for å dele av den erfaringen som jeg har fått opp gjennom årene. Denne boken er ikke ment som en fasit på hvordan man skal håndtere alle barn i alle situasjoner, men jeg håper at den kan hjelpe foreldre og andre som arbeider med barn, til å se at alle barn er forskjellige og bør behandles forskjellig. Jeg mener at lik behandling av barn er urettferdig behandling av barn.

For eksempel så sitter det i skolene elever som er introverte sammen med ekstroverte, noen har innlæringsproblemer mens andre lærer veldig fort, det sitter barn med personlige problemer og handikap sammen med barn helt uten problemer og handikap, men alle sammen sitter i samme klasse og blir behandlet på samme måte i vårt nåværende skolesystem – er det rettferdig? Jeg mener at det ikke er det!

Jeg ønsker med min erfaring, og erfaringen til de pedagoger jeg har arbeidet med, å hjelpe andre til å forstå hvordan man kan stimulere utviklingen hos de forskjellige barna, og hvordan man får til samarbeid mellom barn og voksne i hverdagen. Hensikten er å gjøre oss voksne mer bevisste på de personlige ressurser og relasjoner barna rundt oss har. Hvordan og hvorfor er barn forskjellige? Hvordan skal vi kunne forstå barnas forskjellige behov? Er noen barn ”vanskeligere” enn andre?

Det er svært viktig å poengtere at vi ikke må eller skal sette barn i ”bokser” og si til dem eller andre at ”du/han/hun er slik, og du gjør/reagerer alltid slik”. Det kan forhindre barnas utvikling i stedet for å fremme den. Det er meget viktig at barn må få lov å være barn og å være seg selv.

I Enneagrammet har vi en ”toolbox” vi kan bruke for å nærme oss barna når de er i de forskjellige typene. Det kan være til stor hjelp for oss voksne å forstå barna våre og barna rundt oss, i vanskelige og utfordrende situasjoner. Den pedagogikken og kunnskapen vi har rundt Enneagrammet, mener jeg absolutt også kan brukes på barna rundt oss, og til tross for at det er sagt at personligheten ikke setter seg før man er godt voksen, så tror jeg at de fleste kan være enige med meg i at mange ganger så kan man tidlig se tydelig hvilken type barnet benytter seg mest av, til tross for at det kan variere.