Beijing +25

bookmark

Innvandrere, flyktninger og minoritetskvinners rettigheter. Hvor står vi?

torsdag 5. mars 2020, kl. 11:00 til kl. 13:00

Sal: Skram

Arrangør: MiRA-Senteret

Inngang: Gratis

I forkant av årets 8.mars feiring inviterer MiRA-Senteret til seminar som markerer at det er 25 år siden Beijing-erklæringen og den første handlingsplanen om kvinners rettigheter som ble vedtatt under FNs 4. kvinnekonferanse i Beijing i 1995.

MiRA-Senteret har i 30 år stått på barrikadene og vært en sterk stemme som setter fokus på innvandrere, flyktninger og minoritetskvinners rettigheter og var også til stede i Beijing i 1995. På seminaret, 5.mars skal vi løfte frem noen av de sterkeste likestillingskampsakene for minoritetskvinner de siste 25 årene og synliggjøre hvilken endring har skjedd for å forbedre deres situasjon i Norge.

Mye har blitt bedre på likestillingsfeltet siden den gang og vi har erfart at fremskritt og endringer ofte skjer etter initiativ, forslag og krav fra kvinneorganisasjoner, sivile samfunnsorganisasjoner og andre sterke aksjoner for rettigheter. Blant foredragsholderne er kultur- og likestiilingsminister, Abid Q. Raja, Likestillings – og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, leder i Norsk kvinnelobby Lone Alice Johansen og MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi.

Grunnet servering av enkel lunsj ber vi om påmelding til khansa-ali@mirasenteret.no, eller via skjema, senest 26. februar.

Velkommen til en viktig debatt!

 

Program: 

10.30-10.50: Lunsjservering med kaffe og te
10.50-11.00: Musikalsk innslag v/ Busi Ncube
11.00-11.05: Velkommen!
11.05-11.25: Beijing +25- Innvandrere, flyktninger og minoritetskvinners rettigheter. Hvor står vi? v/ Fakhra Salimi, leder MiRA-Senteret
11.25-11.40: Veien videre på likestillingsfeltet v/Kultur- og likestillingsminister Abid Raja
11.40-11.50: Spørsmål
11.50-12.05: Hvordan er situasjonen på likestillingsfeltet i dag? v/ Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm
12.05-12.20: Hvordan styrke det voldsforebyggende arbeidet? v/ Lone Alice Johansen, leder Norges Kvinnelobby
12.20-12.30: De unges perspektiv: «Min visjon for fremtidens likestillingsarbeid» v/ Nancy Herz
12.30-12.40: De unges perspektiv: «Min visjon for fremtidens likestillingsarbeid» v/ Waad Alrady
12.40-13.00: Spørsmål og avslutning