Best practice – Sykkel

bookmark

Hva har andre byer gjort, og hva kan Oslo lære av de?

onsdag 12. februar 2014, kl. 16:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Oslo kommune ved Sykkelprosjektet

Inngang: Gratis

Oslo kommune ved Sykkelprosjektet ønsker alle interesserte velkommen til et nytt åpent møte i forbindelse med utarbeidelsen av ny sykkelstrategi for Oslo.

Møteprogram:
Tema for møtet er gode eksempler til etterfølgelse: Hva har andre byer gjort for å lykkes med sine sykkelambisjoner? Hva kan Oslo lære av disse byene?

Analysebyrået Spacescape bistår Oslo kommune i arbeidet med ny sykkelstrategi. De forteller om funn og analyser hittil i strategiarbeidet. I tillegg vil Michael Sørensen fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) presentere ny og aktuell forskning om samspillet mellom sykkel og kollektivtrafikk. Sørensen har sett på utfordringer, muligheter og tiltak som kan gjøre kombinasjonen av kollektivtransport og sykkel til et mer attraktivt alternativ til bilen.

Ettermiddagen avsluttes med en runde spørsmål og svar.

Seminaret er åpent for alle. Enkel servering.