Bevissthet og livet

Bevissthet og livet

bookmark

Hvorfor lever vi – og hvor skal vi?

lørdag 9. mai 2020, kl. 10:00 til kl. 17:30 – Avlyst

Arrangementet er dessverre avlyst grunnet koronavirusepidemien.

Sal: Skram

Arrangør: Forum Cogito og Norsk parapsykologisk selskap

Inngang: Avlyst

Priser: Ordinær 300,-

Norsk Parapsykologisk Selskap og Forum Cogito inviterer til seminar!

Gratis lunsj ved forhåndspåmelding.

Kontaktperson: Else Marie Nerland 41 40 49 72 / informasjon@parapsykologi.no

 

Program: 

1. Åpning (10:00 – 10:15)

2. Er tilværelsen og livet mentale opplevelser?
(Jan Kerr Eckbo, 10:15 – 10:45)
Vitenskapelige oppdagelser viser at verden – og livet – blir stadig mer mystisk. Den etablerte vitenskapen benekter dette og fortsetter å hevde at alt i verden, inkludert livet, bare er tilfeldigheter. Livet er imidlertid fylt med fenomener og opplevelser som viser at mennesker har en sjel som eksisterer uavhengig av legemet. Disse fenomenene passer bedre med forklaringene til de store religionene enn de vitenskapelige. Slike fenomener presenteres og diskuteres.

3. Livets paranormale egenskaper – som kan dokumenteres! (Jan Kerr Eckbo, 10:45 – 11:15)
En rekke konkrete fenomener og evner forbundet med remote viewing, Uri Geller, Cleve Backster, Elisabeth Targ presenteres og diskuteres. Hvis bevisstheten eksisterer uavhengig av kroppen, hva skjer når den dør? Hvorledes fungerer det materielle rundt oss? Dokumentasjon viser at alle mennesker påvirkes av krefter utenfor vår tilværelse. Eksempler presenteres og diskuteres.

4. Budskap fra livet etter døden (Roar Krogshus, 11:15 – 12.00)
Hvilke tanker og refleksjoner har de med seg tilbake til livet, de som har vært inn i døden. Hvilke av disse opplevelsene kan være til nytte for oss andre? Mange leger og andre troverdige personer, som har vært inn i døden, og overlevd, har beskrevet sjelsettende opplevelser og refleksjoner fra den andre siden. Noe er personlig mens mye er av stor interesse for alle som søker å leve et bevisst liv. Foredraget gir et utdrag av de siste førti årenes mest tankevekkende opplevelsene og budskap om bevissthetens tilværelse på den andre siden. Hva fikk de erfare? Hvor kommer vi fra, og hvor fortsetter vi? Hvorfor blir vi født?

5. Lunch: (12:00 – 12:45)

6. Styrer bevisstheten – våre tanker – alt vi gjør og opplever? (Jan Kerr Eckbo, 12:45 – 13:15)
Alt rundt oss er energi som er organisert og satt i system. Vår virkelighet oppleves via hjernen, og det er hjernens begrensninger som setter rammene for våre liv og hva vi opplever. Bevisstheten er plassert i vårt legeme og styrer alt legemet gjør, både med oss selv og med våre omgivelser. Vår tilværelse og våre liv er tankestyrte. Denne livsforståelsen setter livet i helt nye perspektiv. Eksempler presenteres og diskuteres.

7. Livets magiske regi og karma (Roar Krogshus, 13:15 – 14:00)
Hva er karma og hvordan kjenne til og forholde deg til ditt karma. Karma illustreres med personlige hendelser og magiske «inngripen» som en person opplevde og som ledet ham på sporet av gjensyn med personer og tema fra tidligere liv. Han setter disse opplevelsene i sammenheng med at han har trolig valgt disse opplevelsene med en hensikt. Her deler han sine erfaringer med å takle disse utfordringene.
Foredraget presenter også resultatene fra en ny stor undersøkelse som viser troen på evig liv og gjenfødelse blant Øst- og Vest-Europas 750 millioner innbyggere. Dessuten vil det bli gjengitt interessant forskning på reinkarnasjon som er gjennomført i land hvor flertallet tror at de lever flere liv.

8. Hva vet myndighetene og vitenskapen om påvirkninger fra andre virkeligheter? (Jan Kerr Eckbo, 14:00 – 14:30)
Store mengder nylig frigitt dokumentasjon viser myndighetenes mangeårige og omfattende kontakt med utenomjordiske sivilisasjoner. Hva går denne kontakten ut på? Hvorfor er denne informasjonen hemmeligholdt? Er dette virkelig sant og er disse kontaktene i det hele tatt mulige? Hvor troverdige er dokumentasjonen og kildene? Dette belyses og diskuteres.

9. Pause (14:30 – 14:45)

10. Vår bevissthet påvirker – og påvirkes
(Jan Kerr Eckbo, 14:45 – 15:15)
Det er utallige eksempler på hvorledes bevisstheten påvirker oss selv og våre omgivelser – og selv påvirkes utenfra. Dette skjer hele tiden. Mye av denne påvirkningen vet vi om, men kanskje uten å tenke mer over det. Andre deler av påvirkningene skjer i det skjulte. Hvor kommer de fra – og hva er formålet med dem? Er påvirkningene utenfra av det gode? Hvilke konsekvenser har de for oss og våre liv? Kan de forhindres? Disse problemstillingene belyses og diskuteres.

11. Et nytt perspektiv på livet
(Jan Kerr Eckbo, 15:15 – 16:00)
Hvis vi og våre liv påvirkes utenfra, hvem er det som påvirker – og hva vil de? Har vi vært i kontakt med dem? Hva sier de om livet – både her på Jorden og utenfor? Har denne informasjonen konsekvenser for våre liv – og hvorledes livet bør leves? Hvorledes vet vi om dette og hvor troverdige er informasjonen og kildene? Hvorledes passer dette med de store religionene? Eksempler presenteres og de store spørsmålene diskuteres.

12. Diskusjon (16:00 – 17:30)

 

Presentasjon av foredragsholdere: 

Jan Kerr Eckbo
Jan Kerr Eckbo fikk sin vitenskapelige utdannelse ved Stanford Universitet i USA hvor han også arbeidet med sin doktorgrad innen materialfysikk. Dette smale, akademiske sporet avsluttet han for å få en bredere tilnærming til livet gjennom praktisk arbeide i næringslivet. I mer enn tredve år ledet han en norsk rådgivningsvirksomhet innen teknologi og kompetanseutvikling, og hadde et utstrakt samarbeide med utenlandske forskningsinstitusjoner som Stanford Research Institute, Battelle og NASA. Han har holdt en rekke foredrag i Norge og utlandet, og har gitt ut bøkene «En historie om livet» og «Bevissthet og virkelighet». «En historie om livet» dokumenterer bl.a. paranormale hendelser og fenomener forbundet med bevisstheten, og viser hvorledes disse kan påvirke vår tilværelse. «Bevissthet og virkelighet» dokumenterer bevissthetens påvirkning både på våre liv og alt vi oppfatter som vår virkelighet, og virkeligheter som ligger utenfor den vi opplever her på Jorden. Den setter våre liv i et helt nytt perspektiv.

Roar Krogshus
Roar Krogshus er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har arbeidet i næringslivet i hele sin yrkeskarriere. Ved siden av arbeidet som økonom, tok han for 25 år siden utdannelse som astrolog ved Den Nordisk Astrologiskolen i Oslo. Han har fordypet seg i tolkninger hvor karma og tidligere liv kan vises i fødselshoroskopet. Kunnskaper om astrologi kombinert med klare minner om sine tidligere liv, har bidratt til hans forståelse av livets magi og de utfordringer han har valgt. Som utstiller på alternativmesser i en årrekke og via sin hjemmeside, www.karmahoroskop.no, har han levert mer enn 4.000 karmahoroskoptolkninger de siste vel 20 årene. Han er en ofte benyttet foredragsholder på alternativmesser og i andre forum rundt omkring i landet, og har skrevet flere artikler om karma og hvordan tidligere liv påvirker dette livet. Har også holdt en rekke kurs om disse tema i Norge, Spania, Egypt og Hellas og deltatt på TV og i radio om karma og tidligere liv.