Bill.mrk: Supermann

bookmark

Hvem er den norske idealmannen?

fredag 19. september 2014, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO

Inngang: Gratis

Hvilke maskuline egenskaper hylles i 2014 og hvilke vil vi helst stryke? Kan menn bare være menn, mens kvinner er mor, kjæreste eller kollega? Vårt ekspertpanel tar for seg den moderne mannen, og ikke minst hva kvinnen synes om ham.  

Forskningsdagene markeres på Litteraturhuset

I løpet av 12 dager i slutten av september vil forskere fra hele Norge komme ut av kontorene sine og formidle kunnskapen sin. Nesten alle fagfelt er dekket, men i år er det spesielt fokus på forskning rundt kommunikasjon. På Litteraturhuset samles flere aktører til et variert program. Velkommen!