Biobank- og helsedata 2015

bookmark

Konferanse

tirsdag 8. september 2015, kl. 10:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Forskningsrådet

Inngang: Gratis

Konferansen tar for seg hva vi kan bruke biobank- og helsedata til i dag, og hvordan vi i fremtiden kan utnytte denne ressursen bedre til forskning. Arrangementet er på engelsk. Varer til kl. 16.00.