Biodrivstoff som klimatiltak?

bookmark

Effekter i norsk skog. Debattmøte

onsdag 30. november 2016, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Inngang: Gratis

Er biodrivstoff fra norsk skog et godt klimatiltak for å få til et «et grønt skifte»? Økt bruk av biodrivstoff framheves av mange som et viktig tiltak for å redusere bruken av fossil energi. Er dette en riktig vei å gå, eller er vi på ville veier?

Ulike synspunkter fremmes fra forskerhold. Hva er forskningsbasert kunnskap? I hvilken grad reduseres CO2-utslippene, hva er nettoeffekten? Skygger satsingen på biobrensel for satsing på andre tiltak med mer sikker CO2-effekt? Hva vil effektene være på det biologiske mangfoldet og for friluftslivet?

 

Vi inviterer til debatt med innledninger av:

Dag Hessen –  Professor, UiO: Institutt for biovitenskap

Erik Framstad –  Forskningssjef, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Rasmus Astrup – Forskningssjef, Divisjon for skog og utmark (NIBIO)