Bioteknologidagen 2022 OsloFoto: iStock.

Bioteknologidagen 2022 Oslo

bookmark

Genterapi: nåtid og fremtid

tirsdag 15. februar 2022, kl. 16:30 til kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Bioteknologirådet og UiO

Inngang: Gratis - Påmelding

«Verdens dyreste medisin», en genterapi, ble tilgjengelig for norske pasienter i 2021. Det er den tredje genterapien som har fått godkjent offentlig finansiering. Samtidig er flere genterapier under vurdering for offentlig finansiering, og nye genterapier er under utvikling. Genterapi kan gi nye behandlingsmuligheter mot en rekke ulike sykdommer og lidelser, men har ukjent langtidseffekt.

På Bioteknologidagen i Oslo skal vi snakke om: Hva er genterapi og hvordan hjelper genterapi pasienter i dag? Hva blir mulig å gjøre fremover og hva er utfordringene ved å ta i bruk genterapi? Hvordan skal vi prioritere når nye legemidler som genterapi har ukjent langtidseffekt?

Møtet er gratis og åpent for alle.

Møtet strømmes. Strømmelenke kommer.