Hva bør du vite om psykopati?Bilde/illustrasjon: Maybrit Bo

Bipolar lidelse – Mestring er målet

bookmark

Foredrag ved OIe A. Andreassen

mandag 10. februar 2020, kl. 17:00 til kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Oslo universitetssykehus

Inngang: Gratis

Klinikk psykisk helse og avhengighet ønsker velkommen til temakveld for pasienter, pårørende og andre interesserte på Litteraturhuset, mandag 10. februar.

En som har bipolar lidelse kan ha store svingninger, og tilstanden kan pendle mellom dyp depresjon og passivitet til oppstemthet og en svært aktiv væremåte – også kalt mani. Mange lever godt med en bipolar lidelse med rett behandling og egen innsats.

Foreleser er Ole A. Andreassen, professor og overlege i Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF, og ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, hvor han er leder for NORMENT. NORMENT står for Norsk senter for forskning på mentale lidelser.

Hovedformålet med forskningen ved NORMENT er å forstå de underliggende mekanismene som er involvert i alvorlige psykiske lidelser, og finne svar på hvorfor noen mennesker utvikler sansebedrag, vrangforestillinger, dype depresjoner eller maniske faser. Dette ønsker senteret å oppnå ved å identifisere og karakterisere genetiske, nevrobiologiske, psykologiske og miljømessige faktorer som kan bidra til utvikling og forløp av slike lidelser.

 

Temakveldene er gratis, ingen påmelding.

Les mer om arrangementet her. Spørsmål om temakveldene kan rettes til Vigdis J Rehn, tlf. 480 16 286 eller på mail: vigdis.jacobsen.rehn@ous-hf.no. Se oversikt over vårens temakvelder her.

Vi gjør oppmerksom på at det vil være begrenset antall plasser, så “førstemann til mølla”-prinsippet vil gjelde.

Velkommen!