Bistand og strategi

bookmark

Miniseminar og boklansering

onsdag 13. februar 2013, kl. 14:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Z-forlag

Inngang: Gratis

Program
Stein Hansen
presenterer boken Bistand og korrupsjon. Hvorfor det er nødvendig med en ny bistandsstrategi.

Bjørn Amland, daglig leder i Development Today
Bistandsinstitusjonenes manglende vilje og evne til å erkjenne korrupsjonsproblemet

Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge
Korrupsjon i bistanden – bistand til antikorrupsjonsarbeid?

Arne Jon Isaksen, professor ved BI
Er korrupsjon i u-land så viktig at bistand bør gi antikorrupsjonsarbeid høyeste prioritet?

Velkommen til en utfordrende ettermiddag!

Om bokens forfatter: Stein Hansen, f. 1942, cand.oecon. fra Universitetet i Oslo 1968, har hatt en allsidig karrière som forsker, universitets-lærer og privat konsulent. Han har arbeidet med utviklingsøkonomiske spørsmål i mer enn 40 år i over 50 land i alle verdens-deler, med særlig fokus på strategier for fattigdomsreduksjon, betydningen av infrastruktur i utviklingsprosessen, miljø og ressursforvaltning og godt styresett. Hansen har hatt en rekke verv innen miljø- og utviklingsrettet forskning i Norge og internasjonalt, og har utgitt eller vært medforfatter av en rekke bøker.