Bistand versus business

bookmark

Norsk eller kinesisk modell?

onsdag 14. november 2012, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Foreningen Norge–Kina

Inngang: Billett

Norge og Kina har ulike tilnærminger til utvikling. Vi ønsker velkommen til debatt om hva som gagner mottakerlandet best. I panelet sitter blant andre Erik Solheim og Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Medlemspris: 50,-