Bjørn Kjos

bookmark

Entreprenørskap basert på kostnadseffektivitet og valg av samarbeidspartnere

tirsdag 18. november 2008, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Polyteknisk forening

Inngang: Billett

“Du setter ikke i gang med å prøve litt. Du gir gass og regner med at rullebanen er lang nok” er utsagn multientreprenør Bjørn Olav Kjos holder seg oppe med. Hva kjennetegner en kostnads – og logistikkorientert flyver, forfatter, jurist og Norwegian-sjef sin holdning til det å drive butikk? Hva kan man lære av mannen som etter å ha tatt opp kampen med SAS i et veletablert marked fortsetter å innovere i bransjer med tradisjonelt høye inngangsbarrierer?