“Blåkopi – Høyres svenske strategi” av Wegard Harsvik

bookmark

Boklansering ved Res Publica

onsdag 27. februar 2013, kl. 11:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Res Publica

Inngang: Gratis

Boka som viser Høyres politiske harryhandel.
Hvordan utspill, valgkampstrategi og retorikk er kopiert etter Moderaterna.

Etter katastrofevalget i 2009 var det klart for Høyre i Norge at de måtte legge om sin politiske strategi. Blåkopi – Høyres svenske strategi viser hvordan norske Høyre punkt for punkt kopierer svenskenes valgkampretorikk, deres nye omsorg for velferd, og de samme enkeltutspillene. Wegard Harsvik dokumenterer hvordan kopieringen er slående på områder som skolepolitikk, velferdspolitikk og arbeidslivspolitikk.

I tillegg deltar:
 Wegard Harsvik, forfatter
Anniken Huitfeldt, arbeidsminister
Roger Mogert, Socialdemokraterna, Stockholm
Håkan Bengtsson, leder tenketanken Arena, Sverige

Blåkopi – Høyres svenske strategi
viser også realitetene bak Moderaternas retorikk: ”Friskoler” er private skoler eid av store internasjonale konsern med høye profittkrav. ”Det skal lønne seg å jobbe” betyr kutt i arbeidsledighetspenger og høyere skatter for arbeidsledige. ”Kvalitet” i eldreomsorgen ble i virkeligheten en storstilt privatisering som førte til skandale og millioner av kroner i kassen til utenlandske investorer. ”Å slippe alle gode krefter til” betyr å privatisere eldreomsorgen.

Etter snart sju år med borgerlig styre, har Sverige nå den raskest økende arbeidsledigheten i EU, skoleresultatene er drastisk forverret, hver tredje arbeidsledige mottar ingen ytelser og millioner av skattepenger forsvinner til skatteparadiser som følge av en privatiseringsbølge.


Inneholder ny sentio opinionsmåling om norske og svenske velgeres syn på utviklingen i Sverige.

Wegard Harsvik (f.1967) er leder for samfunnsavdelingen i Fagforbundet. Han er utdannet cand. mag. i sosialøkonomi og historie fra Universitetet i Oslo. Harsvik har lang politisk erfaring, blant annet som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet, politisk rådgiver i Utdanningsdepartementet, og som stortingsrepresentant.

For spørsmål kontakt: Trine Jansen/ 97 96 40 28/ trine.jansen@respublica.no