Blanche Majors forsoningspris

bookmark

Prisoverrekkelse

lørdag 21. januar 2017, kl. 16:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Aktive Fredsreiser

Inngang: Gratis

Blanche Majors forsoningspris deles ut hvert år og til personer eller organisasjoner som på ulike plan engasjerer seg i forsoning og forsoningsprosesser. Prisen peker på viktigheten av forsoningsarbeidet som et ledd i fredsskapende arbeid, særlig overfor parter som er eller har vært i konflikt. I år går prisen til dr.theol. Trond Bakkevig.

 

PROGRAM:

Velkommen

Musikalsk innslag

Om Blanche Major og forsoningsprisen ved Vidar Fjeldstad

Helga Arntzen om Aktive Fredsreiser

Hovedtale ved Trond Bakkevig

Musikalsk innslag

Om tidligere prisvinnere ved Vidar Fjeldstad

Om retningslinjene for Blanche Majors Forsoningspris ved Tore Frost

Begrunnelsen for årets prisvinner ved Henrik Syse

Overrekkelse av prisen til Trond Bakkevig ved Helga Arntzen

Takketale ved prisvinner Trond Bakkevig