Ble vi opplyst av opplysningstiden? 1Foto: Tankesmien Skaperkraft

Ble vi opplyst av opplysningstiden?

bookmark

Kristendom og opplysningstid – Hvor kommer de moderne verdiene fra?

mandag 16. mars 2020, kl. 09:30 til kl. 15:30 – Avlyst

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Tankesmien skaperkraft

Inngang: Billett og påmelding

Priser: Ordinær 350,-Student 100,-

Skaperkraft setter gjennom prosjektet JUBTI (Jubileenes tiår – på vei mot 2030) fokus på de nasjonale jubileene vi står foran for å løfte opp viktige spørsmål disse markeringene reiser.

Denne gangen er opplysningstiden i fokus. Før lunsj vil følgende innledere belyse temaet fra ulike ståsteder:

Einar Thomassen, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen
Arild Pedersen, professor emeritus ved institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo
Henrik Syse, professor i filosofi, PRIO
Vidar Haanes, professor i kirkehistorie, rektor ved MF vitenskapelig høyskole

Etter lunsj vil Bjørn Are Davidsen vise hvordan skolens lærebøker behandler temaet.

Vi får deretter blikk inn i kulturutviklingen gjennom tusen år, fra rettshistorie til kunst og musikk ved blant andre Tine Berg Floater, historiker og spesialrådgiver i Arkivverket, Kristin Aavitsland, professor i middelalderkultur og kirkehistorie på MF, Espen Karlsen, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, samt Einar Solbu, tidligere dekan ved Kunsthøgskolen.

Vi avslutter med en samtale om hvordan vi bør forvalte vår frihet og våre grunnverdier i dag og i fremtiden. Her vil Hilde Nagell (Tankesmien Agenda), Ragnar Misje Bergem (MF) og Bente Sandvig (Human-Etisk Forbund) delta.

Det er mingling og kulturelt innslag fra 0930 og selve programmet begynner kl 10.