Blir menn diskriminert i dag?

bookmark

Debattmøte på den internasjonale Mannsdagen

mandag 19. november 2012, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: MannsForum

Inngang: Gratis

Mannsdagen 19. november markeres med å sette søkelys på mannens likestillingssituasjon anno 2012, dvs. 34 år etter vedtaket av Likestillingsloven og opprettelsen av et nasjonalt Likestillingsombud. Møtet vil med utgangspunkt i Mannspanelets tidligere anbefalinger og Likestillingsutvalgets nylig avgitte innstilling til revidert Likestillingslov ”Politikk for likestilling”, drøfte i hvilken grad menn blir diskriminert i dag, og om Mannspanelet og Likestillingsutvalgets anbefalinger i så fall vil endre dette.
 
Leder av Mannspanelet, stortingsrepresentant Arild Stokkan-Grande, og medlem av Likestillingsutvalget, professor Øystein Gullvåg Holter, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning UiO, innleder til debatt sammen med en representant fra MannsForum.
 
Se hele programmet på mannsforum.org