Blodets hemmelighet

bookmark

Mat og åndelig utvikling

fredag 6. mai 2011, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Stiftung Gralsbotschaft

Inngang: Billett

Blodets jobb er ikke bare å gi cellene næring, det fungerer også som en bro mellom menneskets fysiske kropp og immaterielle ånd. Ny kunnskap om blodets rolle åpner både for ny forståelse av oss selv og for nye terapeutiske muligheter.
Ved naturlege Christopher Vasey.

Forelesningen holdes på engelsk.