Boklansering

bookmark

Menneskerettighetene og Norge. Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati

mandag 6. mars 2017, kl. 16:00

Sal: Nedjma

Arrangør: PluriCourts (UiO)

Inngang: Gratis

Om boka

Antologien kartlegger hvilken betydning de internasjonale menneskerettighetene har hatt for Norge, og om Stortingets makt er blitt begrenset av den internasjonale «rettsliggjøringen». De internasjonale menneskerettighetene er under diskusjon både internasjonalt og i Norge. Noen mener at beskyttelsen av disse rettighetene ikke er god nok. Andre hevder at det har gått inflasjon i hva som kalles menneskerettigheter, og at det internasjonale systemet gjør store inngrep i hva som bør overlates til nasjonale demokratiske organer.

Forfatterne kommer fra samfunnslivet og fra juridiske fagmiljøer. Redaktørene er Andreas Føllesdal, Geir Ulfstein og Morten Ruud.

 

Program for lanseringen

  •          Velkommen og presentasjon av boken (redaktørene)
  •          Innledninger ved flere av forfatterne; Inge Lorange Backer, Ingvild Lovise Bartels, Kirsti Strøm Bull, Arnfinn Bårdsen, Benedikte                      Moltumyr Høgberg, Heidi Mork Lomell, Knut Rognlien og Vibeke Blaker Strand
  •          Pause
  •          Forberedte kommentarer: Øyvind Østerud og Anine Kierulf
  •          Debatt og spørsmål

 

PluriCourts er et flerfaglig forskningssenter om de internasjonale domstolenes legitimitet, ved Universitetet i Oslo.