Boklansering 11

Boklansering

bookmark

lørdag 8. desember 2018, kl. 11:00 til kl. 13:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Bealljecohkka Innovation

Inngang: Gratis

Moderator: Kjell Dragnes, tidligere journalist i Aftenposten.

Kl 11-1130: Arne Stores bok «Under mistanke» presenteres av Morten Jentoft.

I denne boka gjør tidligere NRK-journalist og forfatter Arne Store (1945-2014) et dypdykk i historien om grenseboerne i Finnmark, med særlig vekt på̊ den massive overvåkingen av folk i Sør-Varanger under den kalde krigen. Basert på̊ omfattende intervjumateriale bringer boka fram sterke personlige beretninger om hvordan det opplevdes å bli fotfulgt av overvåkingspolitiet, angitt av kolleger og naboer, og ekskludert fra arbeid.

Gjennom disse beretningene og gjennomgang av frigitte mapper fra overvåkingspolitiet, viser Store hvilket absurd detaljnivå̊ av opplysninger som ble registrert om enkeltpersoner. Selv om denne formen for ulovlig overvåking er historie og noe det norske demokratiet har tatt et oppgjør med, er både overvåkingsproblematikken og vilkårene for dem som bor ved den norsk-russiske grensa i høyeste grad aktuelle temaer også̊ i dag.

Arne Stores kollega Morten Jentoft presenterer boka. Jentoft er kjent fra utenriksavdelingen i NRK der han bl.a. i to perioder har vært statskanalens korrespondent i Moskva. Morten Jentoft har imidlertid også arbeidet i ti år i NRK Finnmark og med journalistisk erfaring fra begge sider av den norsk-russiske grensen kjenner han derfor dette temaet godt. 

1130-1200: Ivar Bjørklund: Hvorfor burde Finnmark-partisanene vært dekorert?

Ivar Bjørklund er professor i kulturvitenskap ved Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø. Ivar gjorde feltarbeid i Varanger i 1970-årene og møtte da flere av de gjenlevende partisanene, noe som gjorde et stort inntrykk på ham. Han opplever at denne historien er kraftig underkommunisert nasjonalt.


1230-1310: Harald G. Sunde presenterer sin bok «I partisanenes fotspor».

Gjennom hele andre verdenskrig sendte Sovjetunionen grupper med etterretningsagenter, såkalte partisaner, til Finnmark. Gruppene bestod av russere og nordmenn. Partisanenes innsats var med livet som innsats; hvis de ble tatt ventet tysk tortur og ofte henrettelse. Noen av partisanene ble også arrestert i Sovjetunionen, mistenkt for kontraspionasje. Etter krigen ble det ikke lettere, da ble flere av de overlevende partisanene mistenkt for å være sovjetiske spioner, noe som avstedkom langvarig overvåking fra norske myndigheter

Forfatter Harald G. Sunde har gått i partisanenes fotspor rundt om i Finnmark, Troms og Russland. Hans debutbok «I partisanenes fotspor» tar leseren med til de forskjellige lokalisasjonene som partisanene brukte under krigen. Med historiske fakta, bilder, kart og GPS-koordinater inviteres leseren til å gjøre seg kjent med partisanhistorien. Bilder og historier fra boka presenteres.

1310-1330: Dialog mellom moderator og foredragsholdere.

1330-     Boksalg og signering.