Boklansering 13

Boklansering

bookmark

Arthur Firstenberg – Den usynlige regnbuen

onsdag 5. desember 2018, kl. 17:00 til kl. 19:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Z-forlag

Inngang: Gratis

Arthur Firstenberg har skrevet et skjelsettende verk i klasse med Rachel Carsons ”Den tause våren” – boka som skapte den moderne miljøbevegelsen. Nå foreligger boka på norsk:

Her fortelles den spennende historien om hvordan elektrisiteten – i ledninger og i bakken, gjennom våre kropper og utfra alle slags sendere – ble utforsket og opphøyet til selve livets mest grunnleggende kraft. Men så gikk kunnskapen i glemselen, og vi tok den i bruk på måter som nå bidrar vesentlig til våre fremste sykdommer og truer det levende liv – mens vi fornekter problemet.

Boka spenner fra 1750-tallet til i dag, den gjenforteller lett og forståelig enorme mengder forskning, og den er innom en lang rekke tema fra influensa til tinnitus, smartmålere, radarer og 5G.

Utgivelsen er blitt til med støtte fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

”Leger som har pasienter med diffuse helseplager, og alle som er involvert i innføring av ny teknologi i større eller mindre skala basert på elektromagnetiske bølger, bør ha lest denne boken før de tar sine avgjørelser.” Finn Levy, fhv. overlege, seksjon for miljø- og arbeidsmedisin, Oslo universitetssykehus/Ullevål

 

Innlegg ved

  • Per Christian Øiestad, forlagssjef, Z-forlag
  • Einar Flydal, oversetter av boka, univ.lektor NTNU, og fhv. forsker/ strategirådgiver i Telenor
  • Finn Levy, fhv. overlege, miljø- og arbeidsmedisin, Oslo univ.sykehus/ Ullevål
  • Prof. Dag O Hessen, biolog, Universitetet i Oslo
  • Tove Brit Forsberg, fhv. legesekretær og pasient
  • Kommentarer og spørsmål fra salen

Velkommen til en tankevekkende ettermiddag!