Boklansering 15

Boklansering

bookmark

Demokratiske byrom?

fredag 10. september 2021, kl. 08:30 til kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

Inngang: Påmelding

SE STRØMMING AV ARRANGEMENTET HER 

Hva skjer med demokratiet og ytringsfriheten når private aktører i stadig større grad forvalter byrommene våre?

dagens byutvikling blir byrommene ansett som viktige for å skape attraktive og bærekraftige byer og steder. Derfor er både kommuner og private aktører opptatt av å skape gode byrom. Ansvarsfordelingen har imidlertid endret seg, slik at private aktører i større grad har ansvar for planlegging, opparbeidelse, eie og drift av byrom.

I boken «Demokratiske byrom» (universitetsforlaget.no) har vi sett på hvordan denne utviklingen ivaretar byrommenes demokratiske funksjoner.

Her vil vi legge frem studier som belyser den nye arbeidsdelingen mellom offentlig og private aktører, og belyse dilemmaet mellom dagens byromsidealer og de økonomiske realitetene som både kommuner og private utbyggere må forholde seg til. Vi har også sett på hvordan meningsytringsfunksjonen ivaretas i dagens byromsutvikling, og hvordan byrommene fungerer som arenaer for hverdagsmøter og hverdagsbrytninger.

Vi hevder her at praksisen i mange offentlige tilgjengelige byrom – som er privat eid – ikke i tilstrekkelig grad ivaretar innbyggernes rett til å ytre seg i offentlige rom.

Etter presentasjonene vil vi ha en paneldebatt mellom politikere, planleggere og arkitekter for å diskutere temaet.

 

Program

08:30 Velkommen

08:32 Mål for Oslos byromspolitikk med byrådssekretær Rasmus Reinvang

08:40 Presentasjon av boken «Demokratiske byrom» – og dilemmaer ved byromsutviklingen med Gro Sandkjær Hanssen og Marianne Millstein, NIBR, OsloMet

08:55 Byrom for nabolaget, bydelen eller hele byen? Spenninger i programmering, bruk og drift av byrom med Melissa Murphy, NMBU

09:05 Terrorsikring og demokratiske byrom med Stian Lid, NIBR, OsloMet

09:15 Byromspolitikk: idealer og økonomiske realiteter med  Monica Fleisje leder for park og byromsplan, bymiljøetaten

09:25 Paneldebatt: Hvordan sikre byrom som arena for hverdagsmøter og hverdagsbrytninger – i private og offentlig eide byrom?

I panelet: Utbyggerperspektivet ved Roy Frivoll, Avantor Eiendomsforvaltning AS

Kommunepolitikerperspektivet ved Line Oma, Arbeiderpartiet

09:50 Oppdrag nabolag: hvordan skal triennalen gi oss et nytt blikk på byrommenes rolle i nabolag? Med Christian Pagh, Oslo Arkitekturtriennale (ikke bekreftet)