Boklansering: Integrert kystsoneforvaltningfotograf: Ragnhild Lossius. Biletet er frå Herdla Naturreservat.

Boklansering: Integrert kystsoneforvaltning

bookmark

fredag 1. oktober 2021, kl. 10:00 til kl. 15:00

Sal: Digitalt og Berner (u. et)

Arrangør: Nordisk institutt for sjørett

Inngang: Gratis med påmelding

Arrangementet strømmes live på Youtube

Fredag 1. oktober vert det seminar i samanheng med boklansering av “Integrert kystsoneforvaltning – Planfaglege, samfunnsvitskaplege og juridiske perspektiv.”