Boklansering: Ny essaybok om Dag SolstadFoto: Anne Carla

Lansering: Lukten av skrivemaskin

bookmark

5 essays om Dag Solstads litterære kunst

onsdag 10. november 2021, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Spartacus

Inngang: Gratis

Øyvind Pålshaugens nye bok tar utgangspunkt i Dag Solstads skrivemåte, både hans romaner og artikler. Litterær kunst er fiksjon, men verkets sannhet er ikke fiksjon. Erkjennelsen som et litterært verk kan gi, avhenger imidlertid ikke bare av forfatterens skrivemåte, men også av vår lesemåte. Det er lesning som estetisk erfaring som er Pålshaugens innfallsvinkel i Lukten av skrivemaskin. Han behandler disse emnene både ut fra hva Solstad selv har skrevet om måten han er blitt lest på, og ut fra to av hans romaner: 16.07.41 og Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591–1896, som han leser opp mot blant andre Marcel Proust.

 

Innlegg ved Karin Gundersen: kritisk vurdering av og kommentar til boken

Kommentar fra Øyvind Pålshaugen

Dialog mellom innlederne – og respons på spørsmål og kommentarer fra salen

 

Karin Gundersen er professor i fransk litteratur ved Universitetet i Oslo, Proust-kjenner og Proust-oversetter, samt en av Dag Solstads beste kvinnelige lesere (!)

[jf. Dag Solstad: «Jeg har kanskje ikke så mange kvinnelige lesere – men jeg har de beste».]

Øyvind Pålshaugen er research professor emeritus ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet.

Sagt om forfatteren:
«Øyvind Pålshaugen er kjent som en filosofisk og retorisk orientert sosiolog. Gjennom flere tiår har han bidratt til den akademiske offentligheten med velskrevne og perspektivrike essays.»
Arnfinn Åslund

«… en fin essayist»
Tian Sørhaug

Arrangementet holdes på norsk.

Gratis inngang.