Boklansering 17

Boklansering

bookmark

Nettsmart av Grete Kvalheim

torsdag 9. desember 2021, kl. 17:00 til kl. 18:00 – Avlyst

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Bokstav Forlag

Inngang: Gratis - påmelding sendes post@gretekvalheim.no innen 08.12.21

Boken Nettsmart henvender seg til lærere, foreldre og ande voksne som har ansvar for barn og unge, men også de unge selv kan ha nytte av denne boken.

Det handler om vårt forhold til sikkerhet på nettet og hvordan vi kan lære barn og unge å være nettsmarte når det gjelder digitale fotavtrykk, god digital dømmekraft og risikoforståelse.

Gjennom intervjuer med en rekke aktuelle fagpersoner belyses faglige, etiske, juridiske og sikkerhetsmessige temaer innen cybersikkerhet og hvordan man kan være nettsmart. Videre drøftes viktige temaer som internetthygiene, digital sårbarhet og risiko på nettet.