Boklansering 18Fotokred: Olav Lorck Eidem/Oslo Museum

Boklansering

bookmark

Profesjonsutdanninger i sentrum, av Jan Messel

torsdag 24. mars 2022, kl. 17:00 til kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Senter for profesjonsstudier (SPS)

Inngang: Gratis - Påmelding

For over 200 år siden ble den eldste av dagens utdanninger ved OsloMet etablert. Profesjonsutdanningene har en lang historie som enkeltstående utdanninger før de ble en del av høyere utdanning og i dag er universitetsutdanninger.

Med bakgrunn i utdanningenes kunnskapstradisjoner vil vi i en paneldebatt stille spørsmål ved om denne utviklingen har svekket praksisnærheten og arbeidslivsrelevansen, eller om den har styrket utdanningene. Hva har drivkreftene vært? Hvilke utfordringer står profesjonsutdanningene overfor i dag?

OsloMets nye rektor, Christen Krogh, vil også si noen ord

Panelet består av:

  • Tine Schauer Eri, førsteamanuensis ved jordmorutdanningen ved OsloMet.

 

  • Rune Slagstad, professor og mangeårig deltaker i debattene om høyere utdanning. Forfatter av blant annet De nasjonale strateger (1998) og redaktør av boka Profesjonshistorier (2014). Han var i perioden 2006 til 2013 professor i profesjonenes teori og historie ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

 

  • Hilde Gunn Slottemo, professor i historie ved Nord Universitetet. Hun har blant annet skrevet boka Gi oss et stort HiNT (2014) om historien til Høgskolen i Nord-Trøndelag. Slottemo satt også i bokkomiteen til boka Profesjonsutdanninger i sentrum. Fra jordmorutdanning til OsloMet 1818–2018.

 

  • Birgitte Ellefsen, førsteamanuensis ved Politihøgskolen. Var redaktør av boka Kunnskap for et tryggere samfunn? Norsk politiutdanning 1920–2020 (2021) der hun også hadde forfattet de fleste av de historiske kapitlene.

 

  • Steinar Stjernø, professor emeritus ved OsloMet. Var rektor ved Høgskolen i Oslo fra 1994 til 2000. Tidligere hadde han også vært rektor ved Norges kommunal- og sosialhøgskole. Stjernø ledet utvalget som i 2008 la fram utredingen Sett under ett – Ny struktur i høyere utdanning (NOU 2008:3).

 

  • Jan Messel, forsker ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet og forfatter av boka Profesjonsutdanninger i sentrum. Fra jordmorutdanning til OsloMet 1818–2018.

Samtalen  skal ledes av Hedda Haakestad, sosiolog og stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet.

Panelet vil bli supplert med ytterligere én deltaker fra utdanningene ved OsloMet.