Boklansering 21Jan-Olav Henriksen. (Foto: Menighetsfakultetet), Arne Johan Vetlesen ( Foto: Hilde Marie Aarflot), Linn Stalsberg ( Foto: Eivind Rutle)

Etikk i klimakrisens tid

bookmark

Boklansering med Arne Johan Vetlesen og Jan-Olav Henriksen

torsdag 9. juni 2022, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Res Publica

Inngang: Gratis

Velkommen til lansering av Arne Johan Vetlesen og Jan-Olav Henriksens bok “Etikk i klimakrisens tid”. Møt forfatterne i samtale med Linn Stalsberg.

Arrangementet starter kl. 18:00.

OM BOKEN

Hvorfor reiser vi fremdeles på ferie til Thailand, når vi vet at flyreiser gir store utslipp av CO2? Hvorfor fortsetter Norge med oljeutvinning, selv om alle vet at bruk av fossil energi fører til global oppvarming? Dette er vår tids store moralske utfordring, mener de to forfatterne Arne Johan Vetlesen og Jan-Olav Henriksen: Vi vet hva som kan motvirke klimakrisen, men vi gjør likevel ikke det som trengs.

Vetlesen og Henriksen inspirerer til å tenke annerledes om natur og samfunn og til å reflektere rundt de etiske og moralske valg vi alle må ta. Sammen må vi finne en måte å leve på som er bærekraftig for alle levende vesener i dag og for fremtidige generasjoner. “Etikk i klimakrisens tid” er et kritisk og konstruktivt bidrag til debatten om vår tids største utfordring.