Boklansering

bookmark

Mestrer/mestrer ikke - Jakten på det normale barnet

torsdag 15. mars 2012, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Res Publica

Inngang: Gratis

Presentasjon av boka ved forfatterne Mari Pettersvold og Solveig Østrem. Påfølgende kommentarer av Lena Jensen, Foreldreutvalget for Barnehager, Reidar Hjermann, Barneombud, med flere.

Norske kommuner begår lovbrudd i sin iver etter å kartlegge barnehagebarn. Barns personvern legges til side til fordel for argumenter om ”barnets beste” og ”tidlig innsats”. Private og offentlige aktører går offensivt til verks overfor kommuner og barnehager for å selge kartleggingsmateriell og pedagogiske programmer.

 

Mestrer, mestrer ikke. Jakten på det normale barnet viser den nye trenden med salgbare verktøy som har inntatt barnehagene. Boka avslører måleregimet som, i godhetens navn, innføres for å oppnå politisk og faglig prestisje – og for å tjene penger.

Jakten på målbare verdier fører til en standardisering med ”det normale barnet” som ideal. Som et alternativ til denne tendensen tar forfatterne til orde for å ha tillit.til førskolelærerne og sette demokratisk deltakelse, metodefrihet og mangfold i sentrum.