Boklansering

bookmark

Framtidsskolen av Audun Lysbakken og Tarjei Helland

tirsdag 14. februar 2017, kl. 17:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Forlaget Manifest

Inngang: Gratis

I morgendagens skole skal hvert eneste barn lære, lykkes og trives.
Vi står foran en omveltning i synet på læring: Skolen må bli mer praktisk og variert. Høyresidens overflatiske kunnskapssyn er på defensiven.

Heldagsskolen kan virkeliggjøre denne fornyelsen. Flere timer til praktisk læring og lekser på skolen, nysgjerrighet, kultur og kreativitet, sunn mat
og fysisk aktivitet. Flere lærere, så skolen vår ikke gir opp et eneste barn. Tillit og helhet, ikke konkurranse og målstyring.

Det er dette som er framtidsskolen. Den vil gi en bedre skoledag for barna, en bedre arbeidsdag for lærerne og en bedre hverdag for familiene.

Audun Lysbakken er leder i Sosialistisk Venstreparti, stortingsrepresentant og tidligere statsråd. Han jobber med skolepolitikk i Stortingets Kirke- utdannings- og forskningskomité.

Tarjei Helland er stipendiat ved lærerutdanningen på HiOA og medlem i SV. Han har jobbet 9 år i grunnskolen, og 5 år i grunnskolelærerutdanningen. Som stipendiat forsker han på demokratiopplæring og medborgerskap i Norge og internasjonalt.

PROGRAM: 

Audun Lysbakken og Tarjei Helland i samtale med Cathrine Sandnes, leder i Manifest Tankesmie.

Kommentarer ved Janne Rønningen, spesialpedagog ved Nyskolen i Oslo, og Siri Skjæveland Lode, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet og grunnskolelærer i Rogaland. 

Det blir boksalg og signering. Velkommen!