Boklansering av Geriljahagen 1Ill: Mette Gundersen, Substans Design

Boklansering av Geriljahagen

bookmark

Av Nationen-journalist Kari Gåsvatn

torsdag 7. mars 2019, kl. 18:30 til kl. 20:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Flux forlag

Inngang: Gratis

Velkommen til lansering av Kari Gåsvatn sin bok Geriljahagen.

En selvdyrket reddik er et bitte lite stykke motmakt. Høner i hagen er motmakt. Selv om vi ikke riktig får sving på dyrkingen, begynner vi å stille spørsmål: Hvor kommer maten fra, hva er den tilsatt, og hvem tjener penger på den?

Kari Gåsvatn, mangeårig journalist og kommentator for avisen Nationen, skriver en engasjerende og inspirerende bok om mat som politikk, om hvordan du kan bli en geriljagartner selv, og om viktigheten av å ta maten tilbake fra de hvite frakkene og de mørke dressene og stole på magefølelsen, bokstavelig talt: Hva slags mat gjør meg godt?

Gåsvatn vil blant annet snakke om bokens innhold, etterfulgt av et panel bestående av politikere, bønder og urbane gartnere rundt temaet allianser. Panelet vil bestå av:

Kari Gåsvatn, forfatter av boken «Geriljahagen» og politisk journalist i Nationen fra 1978, etter hvert fast kommentator, og nå spaltist. Skriver mye om miljø og internasjonalt landbruk.

Nils Kristen Sandtrøen, stortingsrepresentant og landbrukspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Sandtrøen har tidligere jobbet som journalist, gjeter og politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Morten Kristian Bragdø, fjerdegenerasjons gartner på Randesund Hagesenter i Kristiansand. Skribent og foregangsmann for naturlig jord og planter uten gift, gjødsel og annen humbug.

Ragna Kronstad, kommunikasjonsrådgiver for Sabima og har bred bakgrunn fra blant annet bondelaget og Økologisk Norge. Hun er også utdannet både som journalist, agronom og yster.

Bønder som driver på naturens premisser, trenger urbane dyrkere som alliansepartnere. Bygartnere trenger bønder som ser de som alliansepartnere.

Til slutt åpnes det for spørsmål fra salen. Det vil også være salg av boken, og mulighet for å få den signert av forfatter.

Arrangementet er gratis, og det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder.

Det er vi vanlige samfunnsborgere som må gi politikerne mot til å velge det naturnære landbruket og den kortreiste maten. Et landbruk med gode livsbetingelser for mikrolivet i jorda, plass for insekter og et mangfold av vekster og dyr. Ved å engasjere oss i urban dyrking og å spise annerledes og mest mulig kortreist, kan vi styrke bevegelsen for et mer miljøvennlig landbruk og mer ekte mat.

Vel møtt!