Boklansering: «Berge Furre: eit liv i rørsle»

Boklansering: «Berge Furre: eit liv i rørsle»

bookmark

Biograf Arnhild Skre i samtale med Hans Olav Lahlum

tirsdag 25. oktober 2022, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Det Norske Samlaget

Inngang: Gratis - Ingen påmelding

«Høvding» og «bauta» blei Berge Furre kalla då han døydde i 2016, 78 år gammal. Landet rundt mante minneorda fram den skjegløygde SV-leiaren, historikaren og presten, kjend gjennom debattar, pensumbøker og preiker over eit halvt hundreår.

Nekrologane vektla den stødige, stabile og trygge Furre, men då det omfattande privatarkivet hans blei opna for biografen, såg ho at dette bildet måtte brytast opp.

Kristentru, sosialisme, målsak og fredssak prega Berge Furres liv, og kampen mot EU gjorde han til folketalar. Men biografen syner oss også prestestudenten som miste trua, AUF-aren som blei ekskludert frå Arbeiderpartiet, og vi blir kjende med fredsaktivisten som hamna i naiv beundring for diktaturet DDR. Som stortingsmann for SV kjempa Furre fram tverrpolitisk semje om betre bondekår, men han skapte også splid med lovbrot og risikerte riksrett då han offentleggjorde hemmelegstempla dokument om amerikanske militære peilestasjonar i Noreg.

I biografien trer eit undrande, rastlaust og intenst menneske fram, på samme tid idealistisk, reflektert og strategisk handlande.

Berge Furre stilte seg midt i dei politiske og kulturelle kampane som endra Norge frå 1960-åra av og boka er nødvendig lesnad for den som vil forstå kva dette tidsskiljet opna for og kva krefter som skapte det.

 

Boksal

Velkommen!

 

Språk: Norsk