Boklansering: Ekko fra SpaniaFoto: Forlaget

Boklansering: Ekko fra Spania

bookmark

Den spanske borgerkrigen i norsk offentlighet

torsdag 17. oktober 2019, kl. 18:00 til kl. 21:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Dreyers forlag

Inngang: Gratis

Innledninger med forfatterne Hans Fredrik Dahl, Bernt Hagtvet og Rolf Werenskjold. Kommentarer fra Cathrine Holst og Kaare R. Norum.

Det er over 80 år siden den spanske borgerkrigen 1936–39 brøt ut, men debatten om den har fortsatt siden. I det spanske samfunnet ble borgerkrigen forsøkt undertrykt gjennom hele Franco-perioden. Selv etter Francos død i 1975 og innføringen av demokratiet, har borgerkrigen vært et tabubelagt tema. Under krigen mobiliserte Spania-saken den norske opinionen intenst.

Borgerkrigen var blodig, langvarig og grusom – og ble dekket i media som vel ingen annen krig før. Journalister, skribenter og diktere samlet seg i skarer i Barcelona og Madrid for å fortelle – eller bare være til stede mens den foregikk. Hver morgen sto beretninger om dagens fronter og slag på avisenes førstesider. Dekningen gjenspeilte et nesten merkelig omfattende engasjement.

Men hvorfor og hvordan var mediene så opptatt av borgerkrigen. Denne boka forteller om krigen slik den ble debattert i samtidens medier, men også hvordan den ble omtalt på møter eller vist på utstillinger over hele landet. Borgerkrigen gikk igjen i bilder, tekst, film, grafikk og karikaturer fra dag til dag. Men med hvilken tendens – mediemessig, politisk, propagandistisk? Dette er historien om hvordan Spania-saken engasjerte og gikk igjen i hele medielandskapet i Norge.

Vi kommer til å vise en nyrestaurert utgave av Haakon Lies film fra desember 1936, «Spania! Spania!», Hans Fredrik Dahl og Rolf Werenskjold innleder om konflikten i lys av den nyeste forskningslitteraturen – og særlig nyere studier av mediedekningen av krigen her hjemme. Cathrine Holst, sosiolog fra UiO, kaster et sideblikk på boken, og medisinprofessor Kaare R. Norum kommenterer den humanitære bistanden til Spania med utgangspunkt i dr. Johs. Hagtvets artikler fra sykehuset fra sin tid som ung lege der i 1937, trykt som appendiks i boken.

Bernt Hagtvet leder seminaret. Alle velkomne! Autografer i boken etterpå.